4TENDERS

Закон про призупинення колективних договорів

Зеленський підписав закон про призупинення колективних договорів за згодою роботодавця та працівників

Президент України підписав ухвалений парламентом закон про колективні угоди та договори, яким пропонується призупиняти дію окремих його положень за взаємною згодою роботодавця та працівників.

Згідно з документом зміст і структура колективного договору визначаються його сторонами в межах їх повноважень.

Колективний договір може (але не імперативно) передбачати положення стосовно:

— організації виробництва і праці та/або змін в їх організації, підвищення ефективності виробництва та забезпечення продуктивної зайнятості, запобігання масовому вивільненню;

— нормування та оплати праці, встановлення та зміни форм, систем і строків виплати заробітної плати, встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, встановлення та зміни норм праці, систем оплати праці, розмірів заробітної плати та інших видів виплат (у тому числі доплат, надбавок, премій, гарантійних та компенсаційних виплат) з урахуванням норм законодавства про оплату праці;

— режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку.

Колективний договір може передбачати додаткові соціальні, трудові та інші гарантії і пільги для працівників, пенсіонерів та інших категорій осіб, визначених сторонами, порівняно із законодавством і колективними угодами, положення яких є обов’язковими відповідно до сфери їх дії, зокрема щодо укладення договору недержавного пенсійного забезпечення.

Передбачається, що строк строк дії колективного договору визначається його сторонами. При цьому колективний договір діє до укладення нового, якщо інше не передбачено цим договором або інше узгоджене рішення не прийнято його сторонами.

У разі зміни власника, реорганізації юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) умови колективного договору діють протягом строку, на який його укладено, але не більше одного року, якщо сторони не домовилися про інше. Разом з тим зазначається, що колективний договір діє протягом строку припинення роботодавця.

Водночас закон надає можливість припинити дію окремих положень колективного договору за згодою сторін. Згідно зі статтею 26 законопроєкту дія окремих положень колективного договору може бути призупинена рішенням, прийнятим його сторонами за взаємною згодою, на визначений ними строк у випадках і порядку, передбачених у цьому договорі.

При цьому у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), перелік яких зазначено в колективному договорі, дія окремих його положень може бути зупинена на час дії таких обставин.

Разом з тим  зазначається, що положення колективних договорів, які погіршують становище працівника у порівнянні з чинними нормами законодавства, є недійсними.

Поділитися:

4tenders