4TENDERS

Кому не можно встановити випробування при прийнятті на роботу

Кому не можно встановити випробування при прийнятті на роботу

Держпраці повідомляє, що згідно зі ст. 26 КЗпП під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.

Строк випробування під час прийняття на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, – шести місяців. Строк випробування під час  прийняття на роботу робітників не може перевищувати одного місяця. 

До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини (ст. 27 КЗпП).

Випробування не встановлюється у разі прийняття на роботу:

  • осіб, які не досягли вісімнадцяти років, молодих спеціалістів після закінчення професійних навчально-виховних закладів, молодих спеціалістів після закінчення вищих закладів освіти;
  • осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
  • осіб з інвалідністю;
  • скерованих на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
  • осіб, обраних на посаду, переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
  • осіб, які пройшли стажування при прийняті на роботу з відривом від основної роботи;
  • вагітних жінок;
  • одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
  • осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців, осіб на тимчасові та сезонні роботи;
  • внутрішньо-переміщених осіб.

Випробування не встановлюється також під час прийняття на роботу до іншої місцевості та у разі переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством (ст. 26 Кодексу законів про працю України).

Але  в умовах воєнного стану згідно Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», під час укладення трудового договору в період дії воєнного стану, умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.

Поділитися: