4TENDERS

Атестація робочих місць

Атестація робочих місць

1.Постанова Кабінету Міністрів України  від 1 серпня 1992 р. N 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» 
2.Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» 

3. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.98 р. № 16  «Про затвердження Порядків застосування Списків виробництв,  робіт,  цехів,  професій і посад, зайнятість працівників в  яких  дає  право  на щорічні   додаткові  відпустки  за  роботу  із шкідливими  і  важкими  умовами  праці  та  за особливий характер праці» 

4.Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04.06.2003 N 150 «Про внесення змін до порядків, затверджених наказом Мінпраці від 30 січня 1998 р. N 16»
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. N 679 «Про нову редакцію додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1290»
7.Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. N 576 «Про затвердження переліку робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці» 
8. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005  N 383 «Про затвердження Порядку застосування Списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» 
9. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 21 серпня 2000 року № 205 «Про затвердження роз’яснення про проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках» 
10.Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. N 327 

10. Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 31 грудня 1997 року N 383/55 «Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів»  
11. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 № 248 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» 
12. Розпорядження КМУ від 18 грудня 2017 р. № 1022-р «Про скасування, визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, деяких актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з пожежної безпеки, охорони праці та санітарного законодавства» 
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» 

Поділитися: